CAJON PRO ŠKOLY

Carton Cajon ve školách


Bubny Carton Cajon jsou oblíbenou učební pomůckou pro elementární hudebně-pohybovou pedagogiku i mezipředmětové projekty. Velkou pozornost věnujeme oblasti vzdělávání a aktivitám směřujícím do školství. Pořádáme workshopy a semináře, které se zaměřují na metody činnostního zprostředkování hudby v předškolním, školním a volnočasovém vzdělávání. Nabízíme různé typy kurzů pro pedagogy vedené špičkovými lektory, kteří vám ukáží, jak je možné zapojit hudební a pohybové nástroje do výuky. Workshopy pro děti se věnují aktivnímu zapojení různě starých dětských kolektivů do spontánního uměleckého projevu.

Carton-Cajon-idealni-skolni-buben

 

Komunikace, rozvoj a prevence

Bubnování, jako jedna z nejstarších forem mezilidského dorozumívání kolektiv stmeluje, uvolňuje tvořivého ducha a dává dětem zažít, jaké to je být nedílnou součástí kolektivu. Společné bubnování podporuje ...

  • rozvoj emočně-komunikačních dovedností jednotlivce i v rámci kolektivu
  • snížení dopadu poruch učení jednotlivce ve vzdělávacím procesu
  • rozvoj pozitivního vývoje dynamiky třídy
  • prevence sociálně patologických jevů
  • prevence segregace a šikany
DSC_3466
 

Vynikajícím pomocníkem jsou naše cajony také v ostatních předmětech humanitního zaměření, nebo v mimoškolních aktivitách:

  • projektové dny, školní slavnosti, besídky
  • externí pobyty žáků (škola v přírodě, seznamovací pobyty, atd.)
  • družina a zájmové kroužky (hudební, taneční, výtvarné, divadelní)

Učit děti s radostí  

Hrou na cajon se u dětí zvyšuje soustředěnost, zdokonalují se jejich rytmické dovednosti, koordinace i jemná motorika.
Jakmile se cajony dostanou dětem do rukou, začnou je zkoumat, hrát a improvizovat.

Výuka formou získávání praktických zkušeností a prožitků otevírá cesty k novým a příjemnějším metodám učení.

Tyto metody jsou oproti klasickému biflování zábavnější, mají trvalejší efekt a jsou přenositelné i do dalších předmětů! Tím je učení pro děti zábavnější a v kratší době se naučí snadněji mnohem více.